Holodomor og anerkjennelse i Norge?

pike kornaksVi hadde et møte på det norske Stortinget med en tverrpolitisk gruppe stortingspolitikere. Positivt møte og respons.  Og vil det neste bli en norsk anerkjennelse av Holodomor som folkemord

FNs artikkel II i konvensjonen definerer folkemord som noen av følgende handlinger begått med den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe. Les mer her

 

 

 

Comments powered by CComment