Til norske stortingspolitikere

candle wheat 2

Politisk mot og solidaritet - anerkjenn Holodomor for det folkemordet det er

Den 21. mars skal det norske Storting ved Utenriks- og forsvarskomiteen behandle et representantforslag fra Frp om anerkjennelse av Holodomor som folkemord.

Support to the people of Ukraine og Den ukrainske forening i Norge har brukt mye tid på spørsmålet om anerkjennelse og det finnes ikke hindre for en norsk politisk og historisk anerkjennelse av Holodomor som folkemord.

8. mars vedtok det belgiske parlamentet en resolusjon som anerkjenner Holodomor i Ukraina som folkemord mot det ukrainske folket.  "Historisk øyeblikk: Kammeret vedtok med et stort flertall en resolusjon som fordømmer Holodomor organisert av Stalin i Ukraina som tok livet av minst 5 millioner mennesker i 1932-1933. Til slutt, etter flere EU-medlemsstater og Europaparlamentet, anerkjenner, husker og fordømmer Belgia en av de mest forferdelige forbrytelsene i det 20. århundre».  Det heter videre at Holodomor og folkemordet mot det ukrainske folket spesielt er aktuelt nå, ettersom en fornektelse av forbrytelser og straffriheten til gjerningsmennene fører til nye forbrytelser som vi alle er vitne til i dag.

– For 90 år siden, kostet den forferdelige Holodomor millioner av ukrainske liv. I dag bruker Russland sult som våpen i krigen mot Ukraina og for å skape splittelse og ustabilitet i resten av verden, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg nylig.  Norge har et betydelig ansvar med å anerkjenne og ikke fornekte Holodomor.  Det er da etter Putins ønske, for regimet fornekter og Holodomor var ulovlig å nevne og arkivene stengt inntil slutten av 80-tallet.

Daværende utenriksminister Støre brukte i 2008 følgende formulering for ikke å anerkjenne folkemordet: "Det er dermed vanskelig å feste definisjonen folkemord” på hendelser som fant sted før de relevante folkerettslige normene ble vedtatt – og med tilbakevirkende kraft på disse. Det er også først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre en alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted.

Vi tok dermed opp begrunnelsen om “juridiske hinder og tilbakevirkende kraft” for å anerkjenne Holodomor med den tyske Forbundsdagen.  S2pU fikk følgende svar tilbake i epost fra Büro Robin Wagener, Mitglied des Deutschen Bundestages den 6.3.23:

"Forbundsdagen har sendt inn et forslag fra alle parlamentariske grupper (De Grønne, SPD, FDP og CDU/CSU) som klassifiserer Holodomor som folkemord i politiske og historiske termer. Dette tilsvarer ikke juridisk anerkjennelse av en domstol. Siden dette ikke var en juridisk anerkjennelse, var det ingen juridiske hindringer. "

Det finnes dermed ikke noen jurdiske hinder eller “tradisjoner” mot en norsk anerkjennelse av folkermordet. Vi oppfordrer derfor norske politikere til å bruke den samme begrunnelse og vise samme mot og solidaritet som verden gjør nå i anerkjennelsen av folkemordet.  

Vi gjennomførte en uformell meningsmåling på Facebook hvor 1573 deltok.  2% svarte “vet ikke” og 98% svarte “Norge må anerkjenne Holodomor som folkemord”.

Det er 24 land som har anerkjent folkemordet i 1932-1933.  Nylig har følgende anerkjent Tjekkia, EU, Tyskland, Polen, Belgia, Bulgaria m.fl.  I Norge har kommunene Lyngdal og Farsund anerkjent Holodomor som folkemord den 15. desember 2022.

– Dagens forbrytelser har sine røtter i Holodomor. Sammen med våpenleveranser og energi er anerkjennelse av Holodomor en av de viktigste sakene for oss, sa dr. Liliia Honcharevych, Chargé' d'affaires, Ukrainas ambassade nylig til NTB. Betydningen for Ukraina ble understreket av President Zelensky twitter-melding i går.

Vi kjenner flere motargumenter fra norske politikere som “ikke tradisjon” og “da må vi anerkjenne andre folkemord”.  Vi trenger imidlertid politiske parti som finner argumenter for en anerkjennelse og flere ovenstående kan brukes. En norsk anerkjennelse vil ganske enkelt, uten kostnader, vise solidaritet til det ukrainske folket og ære deres folk som døde da og som dør i dag av tyrraniets bomber og kuler. Det vil også få fokus på de grusomme forbrytelsene mot menneskeheten som gjennomføres av terrorstaten i dag og kanskje bidra til å hindre nye folkemord. 

Lykke til.

For 

 Den ukrainske forening i Norge    Support to the people for Ukraine  
natalia kval -------------------- pkh  
 Natalia Kval      Per-Kaare Holdal  

                                         

Mer om Holodomor                                                                      

Comments powered by CComment