Eyewitnesses

Natalia Avramenko (Ilchenko)

Eyewitnesses tell the truth of the Holodomor.
Natalia Avramenko (Ilchenko)
Date of birth: 25 February 1925
Place of birth:Tymoshivka village, Kyiv oblast
Witnessed Famine in:Tymoshivka village, Kyiv oblast

Video from Ukrainian Canadian Congress

Eyewitnesses

Hryhoriy Kovalyov

Eyewitnesses tell the truth of the Holodomor.
Hryhoriy Kovalyov
Date of birth:11 February 1918
Place of birth: Yankivtsi village, Kyiv oblast
Witnessed Famine in: Yankivtsi village, Kyiv oblast

Video from Ukrainian Canadian Congress

Eyewitnesses

Aleksandra Brazhnyk (nee Skrypnyk)

Eyewitnesses tell the truth of the Holodomor.
Aleksandra Brazhnyk (nee Skrypnyk)
Date of birth:
1923
Place of birth:Sokilka village, Poltava oblast
Witnessed Famine in: Sokilka village, Poltava oblast

Video from Ukrainian Canadian Congress