Invitasjon til s2pU Kommunekonferansen 2023 - dag 1

29.8.: “Norske kommuner hjelper ukrainske kommuner”  

230829

s2pU Kommunekonferansen arrangeres i Oslo 29.- 30. august.  Målgruppe er kommuner, fylker og næringsliv som ønsker solidaritets- og partnerskapssamarbeid med Ukraina.

- Gjennom kommune-til-kommunesamarbeid kan norske kommuner kan bidra langsiktig til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina, blant annet ved å styrke lokaldemokratiet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.  

Dr. Liliya Honcharevych, fung. ukrainsk ambassadør sier: - Kommunalt samarbeid er et hjerteslag i en positiv utvikling for Ukraina. Selv små kommuner kan gjøre ekstraordinær ting, og gjøre de virkelige endringene.

Som en følge av Russlands brutale invasjon og krigføring i Ukraina, vedtok KS’ Landsstyre den 20. mai 2022 en uttalelse som oppfordret norske kommuner til å fortsette eksisterende samarbeid med ukrainske kommuner, i tillegg vurdere etableringen av nye samarbeidsforhold som kan gi et langsiktig bidrag til gjenoppbygging og utvikling, blant annet gjennom styrking av lokaldemokratiet.

En rekke kommuner har allerede meldt til KS at de er interessert i kommunesamarbeid i Ukraina. KS’ søsterorganisasjon i Ukraina, Association of Ukrainian cities (AUC), bidrar med å finne partnere blant 300 ukrainske kommuner i landet.  Vi vil trekke fram under konferansen, vellykkede eksempler på etablering av samarbeid, og det blir delt erfaringer fra prosessen fram til underskriving av avtaler.  Men målet med konferansen er å få statlig drahjelp i hjelpearbeidet som det er et skrikende behov for.  Derfor tittelen “norske kommuner ønsker hjelpe ukrainske kommuner.”  Kommunesamarbeidet innebærer ikke at norske kommuner skal ta ansvar for fysisk gjenoppbygging av infrastruktur eller bygningsmasse, eller bidra med direkte investeringer.  Men flere kommuner har uttrykt ønske om annen hjelp som ikke inngår i Nansen-programmet.  

Arrangører: Den ukrainske ambassade i Norge, Support to the people of Ukraine og KS. 

Les programmet her.

Spørsmål kan rettes til sekretariaet ved Support to the people of Ukraine på epost eller tlf. 91 10 60 45.

 

Leder i styringsgruppen                     Medlem i styringsgruppen                    Medlem i styringsgruppen

Jan Kristensen                                Elita Cakule                         dr. Liliya Honcharevych

ordfører i Lyngdal kommune            fagsjef KS Internasjonal                          fung. ukrainsk ambassadør  Medlem i styringsgruppen                                 Medlem i styringsgruppen

Jonas Andersen Sayed                            Per Kristian Lunden

ordfører i Sokndal kommune                            ordfører i Risør kommune


s2pU Kommunekonferansen 29.- 30. august er valgfri om du ønsker delta en dag eller begge dager.  Første dag er en oppfølging av KS sin invitasjon til alle kommuner i Norge.  

Comments powered by CComment