Hjelp oss å hjelpe

Det er to måter å støtte initiativet på til Support to the people of Ukraine:

  • Bank-konto: 2801.61.74930
  • Vipps: 815114

Vi er opptatt av åpenhet og kontroll.  Dette gjelder både av vår egen behandling av midler og når vi sender hjelpen til Ukraina.  Hjelpen vil bli dokumentert i tall, tekst og foto helt fram til den berettigede mottaker og som har behov for hjelpen.  Vårt utstyr med ca. 100 mstår klart til transport.

 QR kode Support2peopleofUkraine815114

Image