Minnetaler Holodomor

Oslo 26.11.2021
- folkemordet som drepte millioner av ukrainere med sultedøden.

Åpning ved den ukrainske ambassadøren til Norge Viacheslav Yatsiuk

Appell ved Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant (AP), Medlem av Justiskomiteen

"Dear friends of Ukraine,

Norway shares the deep and enduring sentiments of grief experienced by the Ukrainian people over the loss of millions of lives during Holodomor.


The bonds between our peoples go deep. The abhorrent brutality of Holodomor stirred up a lasting sense of solidarity between our peoples, exemplified in the relief efforts of Fridtjof Nansen.


Remembering the past is key to ensuring that history does not repeat itself.


We welcome any initiatives that may contribute to raising knowledge and awareness about Holodomor among present and future generations.


Kjære alle sammen.

I Norge deler vi sorgen med alle Ukrainere som i dag og resten av året minnes tapet av millioner av mennesker under Holodomor. Mange millioner mennesker omkom under hungersnøden i Ukraina i 1932-1933. Historien må bli fortalt og gjort kjent, slik at historien ikke gjentar seg.


Nyere forskning, muliggjort gjennom at Ukraina har åpnet sine arkiver for forskere, har bidratt til å dokumentere de enorme tap og lidelser denne menneskeskapte katastrofen medførte. Anne Appelbaums hevder i sin bok «Red Famine» at det kan belegges at Holodomor var et resultat av et bevisst ønske om knekke ukrainernes nasjonale identitet.


Vi lever i en sammensveiset, multikulturell verden. Der hver unike identitet, med sin unike bakgrunn er med på å skape det mangfoldet vi setter pris på. Folk har en rett til å ta vare på sin kulturelle arv, på de minnene om hva våre forfedre har vært igjennom, både det gode og det onde. Det er viktig å samles på denne måten, for å ikke miste kunnskapen om hva de som kom før oss gikk igjennom.


Vi kan aldri endre fortiden, men vi kan ivareta historien, og sørge for at den aldri glemmes. Vi kan lære av fortiden for å sikre at slike forferdelige hendelser aldri skjer igjen. Men dette skjer ikke av seg selv, historien kan fort bli glemt om vi ikke tar vare på den. Det finnes også de som ikke bare lar historien gå i glemmeboken, men som aktivt ønsker å glemme den, og når den ikke lar seg glemme, helst vil dekke over den, forvrenge den eller fornekte den. Men fortiden endres ikke ved å skrive om historiebøker eller ødelegge arkiver. Det som har skjedd, har skjedd, og vi har alle en plikt til å søke sannheten i historien og å lære av den. Dette må vi gjøre, selv om det kan være vanskelig å ta vare på de smertefulle delene av vår historie.

Å minnes kan være vondt, men å glemme er farlig."

Appell ved Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (FrP), Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Kjære ambassadør, kjære forsamling,

«Ubegrenset makt i hendene på begrensede mennesker leder alltid til ondskap», skrev Aleksander Solzhenitsyn, en av de sterkeste kritikerne av Sovjetunionen og kommunismen.

Holocaust under Nazi-regimet har blitt det fremste eksempelet på ondskap satt i system av mennesker med ubegrenset makt. Men kommunistregimene har også millioner av menneskeliv på samvittigheten. For oss i Norge er Hitlers grusomheter kjent. Men vi er mindre kjent med grusomhetene til Josef Stalin, Sovjetunionens diktator gjennom 30 år. Det er historikere som mener at tallet på Stalins ofre er 20 millioner. Ufattelige tall.

Nå er vi samlet for å minnes alle de millioner som mistet livet under den store hungersnøden i Ukraina, kalt Holodomor. I løpet av ett år har forskere funnet frem til at mellom 7 og 10 millioner ukrainere ble drept av det sovjetiske regimet. Våpenet var mat. Åstedet var Europas kornkammer. Det var en menneskeskapt hungersnød. Dette er ren ondskap.

Dette er en påminnelse om at vi må stå opp mot regimer som kynisk bruker mennesker som middel for å nå sine mål, eller som har som mål og utrydde mennesker. Vi må holde frem at alle mennesker er selvstendige individer med selvstendig verdi.

Tale ved Oksana Huk, S2pU

Minnetale av vår Oksana Huk

 

Kjære herr ambassadør!

Kjære norske venner!

Kjære ukrainske forening!

November er en spesiell måned for ukrainere over hele verden, en tid for å minnes ofrene for Holodomor. Et minne som er veldig vondt og traumatisk for oss. Men vi har ingen rett til å glemme det som hendte.

I fjor startet vi en viktig aktivitet her i Norge. Vi søker å formidle den historiske sannheten til det norske folk og å reise et spørsmål om det til det norske Storting. Det er spørsmålet om å anerkjennelse for at Holodomor i 1932-33 var et folkemord mot det ukrainske folket begått av det stalinistiske regimet. Vi innrømmer at dette ikke er en enkel prosess. Vi er klar over dette.

Det trengs fakta og argumenter. I dag vil jeg bare understreke noen av de viktigste argumentene som vi har.

Først og fremst gjelder det begrepet «folkemord», som ble introdusert av den kjente forskeren i internasjonal folkerett, Raphael Lemkin. I 1953 kalte han Holodomor i Ukraina et folkemord som var organisert av det stalinistiske regimet mot ukrainere.

Det andre argumentet er statistikk. Det er ikke lett å anslå det nøyaktige antallet Holodomor-ofre. De som organiserte et system for utryddelse av ukrainere, opprettet også en mekanisme for å skjule konsekvensene av forbrytelsen fra offentligheten og det internasjonale samfunnet.

I de siste årene har mange forskere og eksperter jobbet med dette temaet. Det er fastslått at i 1932-1933 ble mer enn 7 millioner ukrainere drept av det sovjetiske totalitære regimet. Men de omfattende undersøkelsene fortsetter.

I historien til forskjellige land har de sine egne eksempler på masseutryddelse av uskyldige mennesker. Voldelig død kan være av ulik type. Folk har eksempelvis blitt torturert, skutt, brent i gasskamre og så videre. Og det er forferdelig. Imidlertid har den ukrainske historien et av de mest forferdelige eksemplene på voldelig død. Ukrainske folk ble dømt til å dø en langsom død av sult i hjemlandet sitt. I et land som var «Europas kornkammer» og ble rammet av en menneskeskapt hungersnød. Kan dere forestille dere noe mer forferdelig?

Kan dere forestille dere foreldre som måtte se barna sine som de sakte av sult? Kan dere forestille dere folk som ble satt i så forferdelige umenneskelige forhold at de tydde til kannibalisme? Det er umulig for oss i dag å forestille oss noe slikt. Men dette er et faktum. Dette er en sannhet som vi ikke har rett til å tie stille om eller glemme.

For tiden fortsetter Ukraina kampen for sin uavhengighet. En kamp som har vart i hundrevis av år. Ukraina har vært i en ny krig de siste åtte år. Imidlertid er dette ikke bare en krig for ukrainsk uavhengighet. Dette er en krig mellom to verdener – en verden med respekt for de grunnleggende menneskerettighetene og en annen verden styrt av et diktatur uten respekt for menneskerettigheter. Husk bare at kampen for de europeiske verdiene pågår i Ukraina. Å beskytte disse verdiene er umulig uten å gjenopprette den historiske sannheten at Holodomor i 1932-33 var et spesielt folkemord for å ødelegge den ukrainske frigjøringsbevegelsen. Dette er faktum.

Derfor reiser vi dette spørsmålet nå her foran Stortinget.

Derfor ber vi det norske Storting om å anerkjenne Holodomor i 1932-33 som et folkemord på det ukrainske folket.