Holodomor og anerkjennelse i Norge?

Fra et tverrpolitisk møte på det norske Storting.

Image

Positivt møte og respons.
Og vil det neste bli en norsk anerkjennelse av Holodomor som folkemord?

Fakta

FNs artikkel II i konvensjonen definerer folkemord som noen av følgende handlinger begått med den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe. Mer fakta om Holodomor.

Image
Image

Erklæringer om Holodomor

Noen erklæringer om Holodomor her

Image

Anerkjennelser

En stor del av den vestlige verden har anerkjent Holodomor som folkemord Mer her.

Image
Image

Holodomor på norsk

Holodomor har vært tema i Norge.

1. Men så langt ingen anerkjennelse.

2. Dokumentasjon 2023 (pdf)

Fakta om Holodomor

Per-Kaare Holdal fra s2pU
Per-Kaare Holdal fra Support to the people of Ukraine

 

Vi har samlet en del informasjon om Holodomor på norsk.  Dette er et faktagrunnlag som er brukt litt tid på og du vil oppleve en del gjentakelser i enkelte kapittel.  Dette er helt bevisst og kanskje nødvendig i et såpass langt dokument.  Les dokumentet her. (på norsk i pdf)

Oppfordring til det Norske Storting om å støtte Ukraina ved å anerkjenne Holodomor - Dr. Liliia Honcharevych, Chargé' d'affaires, Ukrainas ambassade
Ordfører Jan Kristensen, Lyngdal kommune holder appell og ber om at de politiske partiene følger Lyngdal kommunes eksempel: anerkjenner Holodomor som folkemord.

Som de første i Norge har kommunene Lyngdal og Farsund anerkjente Holodomor som folkemord i sine kommunestyrer den 15.12.2022:

- Vi anerkjenner Holodomor som folkemord ved at anslagsvis 7 millioner
ukrainere sultet i hjel som følge av stalinistisk politikk i 1932-33.
- Vi appellerer til andre kommuner i Norge og den norske stat om å gjøre det
samme

Kirken og Holodomor - biskop ved Lutheran Church in Great Britain, Tor Berger Jørgensen

- Sannheten om det som skjedde med den ukrainske kirke under Holodomor må komme fram og bli kjent, det er veldig viktig, understreket biskopen. Han etterlyste også engasjement i denne saken fra den norske kirke.

Fakta om Holodomor - Oksana Huk, s2pU
Respons fra Åsmund Aukrust, stortingsrepresentan for Arbeiderpartiet
Respons fra Dag Inge Ulstein, stortingsrepresentant og nestleder i KrF og Grunde Almeland, stortingsrepresentant Venstre

Minnetale ved stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, FrP

tybring gjeddeEn minnetale som stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde holdt i 2020 foran det norske Storting som en del av et minnearrangement for Holodomor.  Se video her.

Hva sies om Holodomor