Norge ber Russland trekke tilbake nylig utplasserte militære styrker i og rundt Ukraina

Write comment (0 Comments)

Tragedien for barna øker i Ukraina

170209517 448680402889949 7072204311902655993 n

 

Våre medarbeidere øst i Ukraina melder om at både barn og voksne lider både fysisk og psykisk.  Det internasjonale samfunn må reagere sterkere og Russlands krigføring mot landet må stoppes.  Hva gjør norske politikere ?  Vi er sterk kritisk til passiviteten til krigen i vårt naboland.

Write comment (0 Comments)

Appell for barna til våre politikere

crying girl 1597x898

 

Vi har sent et brev til alle norske politiske parti for å få tilbakemelding om hva de gjør for å hindre flere tragedier og drepte i Øst-Ukraina.  Etter syv år med konflikt lever kvinner og barn i det østlige Ukraina fortsatt midt i en krigssone.  De blir skadet, traumatiskert og drept.

Write comment (0 Comments)

Svar fra KrF som krever oppfølging

children donbassEpost fra KRF On 2021-03-25 14:10, Toskedal Geir Sigbjørn wrote:

Hei!

Jeg tok opp din bekymring i regjeringsfraksjonsmøte med departementet.
Det er klare utfordringer med å yte bistand og hjelp over avtalt
kontaktlinje, og alt er mye verre pga pandemien. Det er store
utfordringer for barn, syke, pensjonister og de fleste hverdagslige
problem. Departementet er veldig oppdatert, - situasjonen er aktuell
og på deres bord, altså ikke glemt. Jeg fikk vite at Norge ytre ca 200
mill i bistand + ekstra 44 mill til humanitær. Det er øremerket
påtrengende behov som barn, psyko-sosial hjelp og minerydding - for å
nevne noe. Estland og Norge tok også saken nylig opp i møte i
Sikkerhetsrådet i FN. Russland arrangerte motmøte.
Write comment (0 Comments)

Erklæring etter vår faglige samling

1Følgende erklæring er gitt etter vårt webinar i slutten av november 2020:

I dag har vi æren av å avgi den felles uttalelsen i anledning 87-årsjubileet for Holodomor 1932-1933 på vegne av Support to the people of Ukraine og det ukrainske samfunn i Norge.

Kjære folkevalgte :

Write comment (0 Comments)