Jonas Gahr Støre anerkjente ikke folkemordet

jonas g store

Jonas Gahr Støre nektet å anerkjenne Holodomor som folkemord da han fikk muligheten som utenriksminister i 2008.  Dette var å svikte minnet til de mange millioner som ble drept ved hjelp av sult i Ukraina.  I en tidsperiode på 17 måneder i årene 1932-33, regner en med at et sted mellom 6 til 10 millioner mennesker led sultedøden i et område som har blitt regnet som Europa sin brødkorg. 

Holodomor, også kalt «folkemordet på ukrainerne», kostet inntil ti millioner mennesker livet og var et planmessig utført folkemord på det ukrainske folket i tiden mellom 1932 og 1933. Det er påstått gjennomført av det totalitære stalinistiske regimet i Sovjetunionen gjennom å skape hungersnød og gjennom massakrer.

Sovjetdiktatoren Joseph Stalin beordret grensene til Ukraina forseglet for å hindre at noen unnslapp den menneskeskapte sulten og for å hindre levering av noe internasjonalt matvarehjelp som ville gi lindring til sulten.

 

museum kyiv

Minnesmerkeet "Bittert minne av en barndom" foran inngangen til Nationalmuseet "Holodomor ofrenes Minne" i Kyiv, Ukraina.

Folkemordets formål var å knuse «kulakkene», et sovjetisk skjellsord for bønder som motsatte seg tvangskollektiviseringen. Videre forsøkte man gjennom folkemordet å knuse ukrainerne som selvstendig nasjon. Sovjetiske tropper beslagla husdyr, såkorn, mel og avlinger fra landsbyene og nektet innbyggerne å flytte og dømte dem på den måten til sultedøden. Ukrainere som gjorde motstand ble sendt til Stalins konsentrasjonsleire i øst og mange deriblant kvinner og barn ble også skutt.

Mange land og institusjoner har anerkjent dette som folkemord.  Ordet folkemord (Genocide) ble faktisk designet av en mann fra Lviv, Ukraina. Før dette ble det betegnet som "a crime without name."

Etter Sovjetunionens sammenbrudd har historikerne fått tilgang til langt mer materiale blant annet fordi Ukraina har åpnet KGB-arkivene. Holodomor er anerkjent som folkemord av flere land, deriblant USA. Fornektelse av dette grufulle folkemordet forekommer fortsatt blant mange, spesielt kommunister. Verdenssamfunnet har i begrenset grad vist vilje til å anerkjenne hva som virkelig skjedde i Ukraina i kommunismens- og stalinismens navn.

Daværende utenriksminister fikk følgende spørsmål i Stortinget i 2008. (Lenke)

holodomor childEt av ofrene var Zina, en ung jente som i fortvilelse skrev til sin onkel i Kharkiv, daværende hovedstad i Ukraina: "Vær så snill onkel, kom å ta meg med til Kharkiv. Vi har verken brød eller noe annet å spise. Pappa er fullstendig utmattet av sult. Han ligger på benken og er ikke lenger i stand til å stå på bena. Mamma er blind av sult. Hun kan ikke se noe som helst. Jeg må lede henne når hun skal ut for døren. Vær så snill onkel, kom å ta meg med til Kharkiev, for jeg også kommer til å dø av sult. Vær så snill, kom å ta meg med. Jeg er ennå så ung og jeg ønsker så sterkt å få leve en stund til. Her kommer jeg helt sikkert til å dø, for alle andre dør." Da onkelen fikk brevet, var Zina alt død. 

Den daværende norske utenriksministen Gahr Støre skjulte seg her bak formuleringer om både historisk usikkerhet og manglende definering av folkemord i folkeretten for ikke å anerkjenne denne grufulle forbrytelsen. Dette til tross for at flere land vi samarbeider med har anerkjent folkemordet. Holodomor vil nok dessverre fortsatt være «det glemte folkemordet» i Norge og det er trist å se at Norge som vanligvis står i fremste rekke i en mange internasjonale spørsmål, sviktet minne av de mange som ble sultet i hjel i Ukraina i 1931-32.

Vi håper nåværende regjering kan fremme det på nytt og at Norge kan anerkjenne folkemordet Holodomor.

Felleserklæring fra De forente nasjoner av 07.11.2003 (offisiell)

Den store hungersnøden i 1932-1933 i Ukraina (Holodomor), som tok fra 7 millioner til 10 millioner uskyldige liv og ble en nasjonal tragedie for det ukrainske folket. Å hedre syttiårsdagen for den ukrainske tragedien, minnes vi også om millioner av russere, kazakhere og representanter for andre nasjonaliteter som døde av sult i Volga-elva-regionen, Nordkaukasus, Kasakhstan og i andre deler av det tidligere Sovjetunionen, som et resultat av borgerkrig og tvungen kollektivisering, og etterlater dype arr i bevisstheten til fremtidige generasjoner.

UNESCO

Resolusjon av generalkonferansen vedtatt enstemmig 01.11.2007 (offisiell)

Generalkonferansen, Remembering the Great Hunger (Holodomor), som tok livet til millioner av uskyldige ukrainere i 1932-1933, og til minne om millioner av russere, kasakhere og representanter for andre nasjonaliteter som døde av sult i 1932-1933 i Volga River-regionen, Nord-Kaukasus, Kasakhstan og i andre deler av det tidligere Sovjetunionen.

OSSE (offisiell)

Felles uttalelse av 30.11.2007

Holodomor ... tok uskyldige liv til millioner av ukrainere som følge av massens sult forårsaket av det totalitære stalinistiske regimets grusomme handlinger og politikker. Vi hylder minnet om ofrene for denne nasjonale tragedien til det ukrainske folket.

Erklæring fra delegasjonen til Ukraina (også på vegne av Tyskland, Amerikas forente stater, Andorra, Østerrike, Aserbajdsjan, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Canada, Danmark, Spania, Estland, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Frankrike, Georgia, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Irland, Island, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Moldova, Norge, Polen, Hellige See, Slovakia, Sverige og Tsjekkia).

Erklæring fra Russlands delegasjon:

Russlands holdning til Holodomor-spørsmålet er uendret. Millioner innbyggere av mange forskjellige nasjonaliteter har blitt offer for virkelig tragiske hendelser fra 1932-1933, og derfor ville det være urettferdig å snakke om ødeleggelsen av bare etnisk ukrainske borgere. Sulten i Sovjetunionen på 1930-tallet var en konsekvens av sovjetpolitikken, kollektivisering av landbruket og "dekulakering" av bønder som ble utført i den perioden.

Dagens Ukraina har i høyeste grad mange grunner til å bekymre seg over utviklingen og spesielt de stadige angrepene og okkupasjonen av Putins Russland.  En anerkjennelse av Holdomor som et folkemord er å strekke ut vår hånd til det undertrykte folk og reddet dem fra en lignende hendelse i framtiden. Vi i S2PU kommer til å jobbe hardt for en internasjonal anerkjennelse av Holodomor som folkemord og dette inkluderer selvsagt en anerkjennelse fra fredsnasjonen Norge.

Norge burde som 23 andre nasjoner har gjort, anerkjenne Holodomor som folkemord.  Vi har også tro på at dagens regjering vil ta i mot en utstrakt hånd og annerkjenne Holodomor som et folkemord.   Vi kommer til å fokusere på dette på vår planlagte Oslo-konferanse i høst.

Vi inviterer deg til å rekke ut en hand til minnet om Holodomor og folket i Ukraina.  Vi fra S2PU hendret i april i år minnet ofrene av sultekatastrofen Holodomor.

Land som har anerkjent Holodomor som et folkemord (på engelsk)

film om Holodomor

Engelsk film: Film about the Famine-Holodomor

Comments powered by CComment